1 Mục đích và phạm vi thu thập thông tin khách hàng

Nhật Ly sẽ thu thập các thông tin cần thiết từ khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên trang web https://nhatly.com/. Các thông tin bao gồm: Email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ của khách hàng. Đây là những thông tin cần thiết để Nhật Ly có thể liên hệ với khách hàng và đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.
Trong quá trình thanh toán tại trang web, chỉ có thông tin về đơn hàng đã thanh toán mà Nhật Ly sẽ lưu giữ. Các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được giữ lại.
Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm bảo mật và lưu trữ kịp thời tất cả hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và email của mình. Nếu phát hiện có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép, vi phạm bảo mật hoặc lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu bởi bên thứ ba, khách hàng cần thông báo ngay lập tức cho trang web https://nhatly.com/ để được giải quyết.

2. Nhật Ly sử dụng thông tin cá nhân khách hàng nhằm cho các mục đích sau:

Trong việc cung cấp dịch vụ, Nhật Ly có thể sử dụng thông tin địa chỉ và số điện thoại của khách hàng để gửi thông báo về tình trạng giao dịch hoặc gửi hóa đơn tới khách hàng.
Trong việc gửi thông báo, Nhật Ly có thể sử dụng địa chỉ email của khách hàng để gửi các thông báo về hoạt động mới hoặc các chương trình khuyến mại mới.
Trong việc ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, Nhật Ly có thể sử dụng thông tin IP của khách hàng để theo dõi hoạt động truy cập vào website.
Trong việc liên lạc và giải quyết trong trường hợp đặc biệt, Nhật Ly có thể sử dụng số điện thoại hoặc địa chỉ email của khách hàng để liên lạc và giải quyết vấn đề của khách hàng.
Ngoài ra, Nhật Ly cũng có thể chỉ định rõ ràng các điều khoản và điều lệ liên quan đến việc sử dụng thông tin của khách hàng trong các chính sách bảo mật dữ liệu, để đảm bảo rằng khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ của Nhật Ly. Nhật Ly cũng có thể thực hiện các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin của khách hàng, bao gồm việc mã hóa dữ liệu và sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến.
Tất cả các hoạt động sử dụng thông tin của khách hàng đều phải tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu và các quy định pháp luật có liên quan. Bất kỳ thông tin nào được sử dụng cho mục đích khác ngoài những mục đích đã được khách hàng đồng ý sẽ không được chấp nhận.

3. Quá trình lưu trữ của thông tin về thời gian

Dữ liệu khách hàng được lưu trữ trong thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích của việc thu thập dữ liệu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể xoá hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của khách hàng nếu cần thiết để tuân thủ các quy định pháp lý hoặc đáp ứng các yêu cầu của các cơ quan pháp luật. Chúng tôi sẽ tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và tuân thủ tất cả các quy định về bảo mật thông tin để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của khách hàng.

4. Công cụ và phương tiện để khách hàng tiếp cận chỉnh sửa thông tin của mình

Khách hàng có thể tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình bằng cách sử dụng các phương tiện và công cụ đã cung cấp. Để làm điều này, khách hàng cần đăng nhập vào tài khoản của họ và chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của mình. Nếu khách hàng không thể hoặc không muốn thực hiện việc này, họ có thể yêu cầu Nhật Ly thực hiện việc này cho họ.
Tuy nhiên, nếu khách hàng nghi ngờ rằng thông tin cá nhân của họ đã bị lộ hoặc sử dụng một cách bất hợp pháp, họ có thể gửi một khiếu nại cho Ban quản trị của Nhật Ly. Ban quản trị sẽ xem xét và xác nhận lại thông tin để xác định mức độ của vấn đề. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo

5. Bảo mật thông tin khách hàng của Nhật Ly

Nhật Ly cam kết bảo mật tuyệt đối về thông tin cá nhân của khách hàng dựa trên chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được thu thập và sử dụng với sự đồng ý của khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Nhật Ly sẽ không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của khách hàng.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công bởi hacker dẫn đến mất mát dữ liệu, Nhật Ly sẽ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng để điều tra và xử lý vụ việc cũng như thông báo cho khách hàng được biết.
Nhật Ly cũng cam kết bảo mật tuyệt đối cho mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng, bao gồm thông tin hóa đơn kế toán và chứng từ số hóa. Khi đăng ký làm khách hàng, Nhật Ly yêu cầu các cá nhân cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như tên, địa chỉ